Nhà cái FUN88 được điều hành bởi Welton Holdings Ltd. với văn phòng đăng ký tại tầng 1 Bourne Concourse, Peel Street, Ramsey, Isle of Man IM8 1JJ. Giấy phép FUN88 được cấp bởi Ủy ban Giám sát trò chơi Isle of Man, First Cagayan Leisure & Resort Corporation và Gaming Associates. Liên hệ: (+84)1644294490 – E-mail tin nhắn: cs.viet@fun88.com